Beautyspot.nl

Oorspronkelijk nam VNU Exhibitions contact met mij op om voor Beautyspot.nl een animatiefilm te maken. Ondanks dat Quel.nl destijds voorang kreeg, is de film voor Beautyspot.nl inmiddels ook succesvol afgerond!

Beautyspot.nl is een een online platform waar professionals uit de beauty- en wellnessbrance elkaar ontmoeten. Leveranciers van producten komen hierdoor bijvoorbeeld eenvoudig en snel in contact met de beautyprofessionals. Deze professionals kunnen op hun beurt middels Beautyspot.nl op de hoogte blijven van de laatste producten, trends en diensten.

Om het concept en de voordelen van Beautyspot.nl aan hun doelgroep uit te leggen, is besloten om een geanimeerde promo te maken. Een professionele voice-over brengt deze boodschap op een zakelijke maar enthousiaste manier over op de kijker. Door het verhaal te ondersteunen met animaties komt de boodschap beter over. De mens neemt informatie immers beter in zich op wanneer deze niet alleen wordt verteld, maar ook wordt getoond. Tevens laat een organisatie als Beautyspot.nl, dat volledig online opereert, zich lastig met de traditionele camera vastleggen. Een animatie met voice-over is daarom dé manier om een concept als deze bij de doelgroep te promoten.

Heeft u zelf ook een concept, product en/of website dat u aan uw doelgroep wilt uitleggen? Denk aan een geanimeerde promo. Neem contact met mij op en ik verzeker u dat u binnen een maand een animatie naar wens heeft!

Regie: Arjen Perez
Productie & Tekst: Beautyspot.nl & Arjen Perez
Animaties: Arjen Perez
Montage & Post-productie: Arjen Perez